NAŠE OKOLJE
Promet z nepremičninami d.o.o.
PREPOLOVITE STROŠKE UPRAVLJANJA STANOVANJ!

Novice

Popolna zapora - Kovinarsko naselje

Vse stanovalce in uporabnike Kovinarskega naselja obveščamo o popolni zapori JP 923641 Kovinarsko naselje - pri Berlinu od km 0 + 141 m do 0 + 193 m na parcelah 29/1 in 29/15 k.o. Trbovlje, zaradi izvedbe obnove fasade in drugih del na objektu Kovinarsko naselje 5 in 5a, 1420 Trbovlje.

Zaradi varnosti uporabnikov ceste, stavbe in njene okolice bo v skladu z odločbo Občine Trbovlje in elaboratom prometne ureditve zapora potekala od 30.7.2019 do 30.10.2019.

Za razumevanje se vam že vnaprej zahvaljujemo.

Lepo pozdravljeni  

UPRAVNIK

Delna zapora parkirišč - Obrtniška cesta 14

Vse uporabnike stavbe na Obrtniški cesti 14, obveščamo, da bo od 25.6.2019 do vključno 10.7.2019 delna zapora parkirišč na parcelah 392/6 in 396/10 obe k.o. Trbovlje, zaradi obnove stopnišča na stavbi Obrtniška cesta 14, Trbovlje (skladno z elaboratom prometne ureditve).

Za razumevanje se zahvaljujemo.

Lep pozdrav!  

UPRAVNIK

3. MAJ 2019

Poslovne partnerje in uporabnike naših storitev obveščamo, da imamo v petek, 3. maja 2019 kolektivni dopust. V primeru intervencije se obrnite na Center za obveščanje na telefonsko številko 112.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

UPRAVNIK

ZAPORA CESTE - GOLOVEC 1, TRBOVLJE

Vse stanovalce in uporabnike večstanovanjske stavbe Golovec 1, Trbovlje obveščamo, da se je na omenjenem objektu z dne 10.04.2019 pričela izvedba obnove fasade in drugih del.

Zaradi varnosti uporabnikov ceste, stavbe, in njene okolice bo v skladu z odločbo občine Trbovlje in elaboratom prometne ureditve od 10.04.2019 do predvidoma 15.06.2019 potekala delna ter občasna popolna zapora ceste LC 423082 (Piškovec - Trbovlje), na parceli 1809/5 k.o. Trbovlje.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

UPRAVNIK

ZAPORA CESTE - KEŠETOVO 4, TRBOVLJE

Vse stanovalce in uporabnike stavbe Kešetovo 4, Trbovlje obveščamo, da se je z dne 12.04.2019 pričela izvedba sanacije strehe v na večstanovanjski stavbi Kešetovo 4, Trbovlje.

Zaradi varnosti uporabnikov ceste, stavbe, in njene okolice bo v skladu z odločbo občine Trbovlje in elaboratom prometne ureditve od 12.04.2019 do predvidoma 15.05.2019 potekala delna zapora ceste LZ 423012 (Pizzerija Dimnik - Zdravstveni dom), tel popolna zapora hodnika za pešce ter parkirišč na parcelah št. 412/4, 414/6 in 382/3 k.o.Trbovlje.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

UPRAVNIK