NAŠE OKOLJE
Promet z nepremičninami d.o.o.
PREPOLOVITE STROŠKE UPRAVLJANJA STANOVANJ!

Predstavitev

Družba NAŠE OKOLJE, Promet z nepremičninami d.o.o., na področju upravljanja in vzdrževanja večstanovanjskih ter poslovnih stavb deluje že od leta 1994. S kakovostnim upravljanjem in ugodno ceno želimo našim strankam zagotoviti čim bolj udobno in nemoteno bivanje, ter s tem postati najboljša izbira na področju storitev upravljanja.

V upravljanju imamo cca. 1500 stanovanjskih in poslovnih enot na področju Trbovelj, Zagorja ob Savi, Litije, Šmartnega pri Litiji, Sevnice, Krškega in Novega mesta.

Če vaša stavba še nima upravnika ali pa s sedanjim enostavno niste zadovoljni, nas brez obveznosti kontaktirajte na številko (03) 56 31 044 ali preko elektronske pošte nase.okolje@siol.net in pripravili vam bomo ugodno ponudbo s katero boste prihranili.

V kolikor se odločite za zamenjavo upravnika, vam celoten postopek menjave uredimo mi, poleg tega pa vam podarimo 1 mesec brezplačnega upravljanja za celotno stavbo.

Poleg rednega upravljanja in vzdrževanja nepremičnin, vam nudimo tudi storitve vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo ter posredovanje pri prodaji ali oddaji vaše nepremičnine.

Večstanovanjskim in poslovnim stavbah v sklopu upravljanja in vzdrževanja nudimo naslednje storitve:

TEHNIČNO - STROKOVNE STORITVE:

 • Pregled stavbe, zbiranje podatkov in priprava načrta o potrebnih vzdrževalnih delih.
 • Organizacija odprave napak v garancijski dobi.
 • Zbiranje ponudb, cenikov in predračunov za investicijsko - vzdrževalna dela.
 • Sklepanje pogodb s tretjimi osebami v zvezi dobavami s katerimi se zagotovi nemoteno obratovanje objekta.
 • Pridobivanje ustreznih soglasij in dovoljenj za izvajanje investicijsko - vzdrževalnih del.
 • Nadzor nad izvajanjem del, prevzem zaključenih del, obračun ter uveljavljanje reklamacij in garancij.
 • Poročanje o izvedenih investicijsko - vzdrževalnih delih v skladu z veljavnimi predpisi.
 • Organizacija nujnih vzdrževalnih del (sprejem, ogled dejanskega stanja, izdaja naročila, takojšnja sanacije).
 • Prijava škode na skupnih prostorih, delih in napravah, ki se krije iz naslova pogodbe z zavarovalnicami.
 • Izračun mesečnega prispevka v rezervni sklad.
 • Izdelava letnega poročila o delu upravnika.
 • Organizacija izdelave energetske izkaznice.
 • Izvedba zbora etažnih lastnikov.
 • Oštevilčenje in označba delov stavbe z ID oznakamai.

ADMINISTRATIVNE STORITVE:

 • Vodenje in ažuriranje evidenc o lastnikih in najemnikih v stavbi.
 • Vodenje in ažuriranje evidenc o posameznih delih stavbe.
 • Priprava pogodb o opravljanju storitev upravljanja.
 • Priprava pogodb za sklenitev s tretjimi osebami (dobavitelji, izvajalci...) za obratovanje in vzdrževanje stavbe.
 • Priprava zapisnikov v zvezi z odločanjem o zadevah rednega upravljanja.
 • Koordiniranje in spremljanje izvajanja sprejetih odločitev lastnikov.
 • Arhiviranje dokumentacije v skladu s predpisi.

FINANČNO - RAČUNOVODSKE STORITVE:

 • Delitev stroškov in mesečni obračun v skladu s predpisi.
 • Prefaktura plačil in prenakazovanje ustreznih zneskov dobaviteljem.
 • Opominjanje dolžnikov in izterjava.
 • Vodenje sredstev računa rezervnega sklada.
 • Izdelava finančnih poročil.
 • Priprava podatkov in sklepanje pogodb za zavarovanjue stavbe.

PRAVNE STORITVE:

 • Zastopanje etažnih lastnikov pred upravnimi organi.
 • Vlaganje tožb v imenu etažnih lastnikov za obveznosti, ki bremenijo etažne lastnike.
 • Vložitev izključitvene tožbe v imenu etažnih lastnikov.
 • Organizacija odvetniškega zastopanja v drugih sodnih postopkih po naročilu.
 • Vodenje evidenc pravnomočnosti sklepov sodišča in izvršljivosti odločb.
 • Zbiranje podatkov, potrebnih za prijavo vpisa registrskih podatkov v kataster stavb.
 • Pravna pomoč in svetovanje o upravljanju ter priprava pogodb.